Menu


Soczewki biurowe

Soczewki te umożliwiają osobom powyżej 40 roku życia dobre widzenie przedmiotów znajdujących się blisko i pośrednio (od ok. 40cm do ok. 3 metrów).

Przeznaczone są dla osób, które patrząc w dal widzą dobrze, natomiast  korzystają z okularów do bliży (np. do czytania, pisania, szycia, majsterkowania) i potrzebują dodatkowo okulary do patrzenia pośredniego (np. widzenia przedmiotów znajdujących się w bliskim otoczeniu, do komputera, czytania nut).
Od soczewek progresywnych odróżniają się brakiem obszaru do dali. Jednak pole widzenia  przedmiotów oddalonych blisko i pośrednio jest w nich większy i szerszy, dlatego w pewnych sytuacjach sprawdzają się lepiej od soczewek progresywnych.
Przyjęło się mówić o nich jako o soczewkach do pracy biurowej.

Zalecane są osobom, które:
‣ potrzebują okulary do czytania i komputera
‣ grają na instrumentach, malują
‣ cenią sobie komfort jednoczesnego dobrego widzenia przedmiotów bliskich i średnio oddalonych

Polecamy oprawy w naszej placówce