Menu


Optometria

Badanie wzroku dorosłych i dzieci od 12 roku życia
•    wykonanie pomiarów wad refrakcyjnych za pomocą specjalistycznych urządzeń optometrycznych
     i okulistycznych,
•    wykrywanie i diagnozowanie wad układu wzrokowego,
•    dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady wzroku
     (nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, presbiopię, heteroforię, heterotropię, ambliopię,
     anizeikonię i inne)
•    aplikacja soczewek kontaktowych                                                                                                    

Opcjonalnie przy odpowiednim uzbrojeniu gabinetu.
•    przeprowadzenie i nadzorowanie terapi widzenia oraz rehabilitacji układu wzrokowego w celu
     przywrócenia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego,
•    Przywracanie centralnej, stabilnej fiksacji plamkowej
•    Odtłumianie ( uzyskiwanie możliwie najwyższej ostrości wzroku w oku niedowidzącym )
•    Zwiększanie amplitudy akomodacji
•    Dobór i aplikacja twardych soczewek kontaktowych, twardowkowo-rogówkowychy  (ortokorekcja)
     przy nocnym trybie ich noszenia.
•    Dobór i aplikacja twardych soczewek kontaktowych mających na celu powstrzymywanie stożka
     rogówki i przywracania ostrego widzenia przy ich stosowaniu.

 

 

Polecamy oprawy w naszej placówce